8 Unbelievably Strange Norwegian Words With Meanings Foreigners Cannot Guess

He he realy funny.

A Frog in the Fjord

morkake3 MORKAKE – Copyright Tori Lind Kjellstad @Hyggelig drittsekk

“Why don’t you learn Chinese or Spanish, or any other language spoken by more than a few sheep and 5 million people” asked my parents while I was learning Norwegian.

My answer is always that Norwegian is a fantastic and very funny language. Some of the words the Norwegian language has created requires either a lot of imagination or high doses of hallucinative drugs to be understood. Here are 8 few words which puzzled me for hours, days, sometimes weeks. Good luck! and enjoy the beauty and creativity of Norwegian language.

1. The Mother’s Cake

noun_21554noun_315697noun_538331_ccnoun_194647noun_1355938

I was at a dinner with girlfriends when one started talking about her mother’s cake. Then came up a discussion I was completely comfortable with: what to do with your mother’s cake. Some froze it, some threw it away.
“What do you guys do in France…

View original post 632 more words

Advertisements
Standard

PR-industriens store makt

Midt i fleisen

Av Jörg Becker

Jeg skal prøve å beskrive, systematisere og analysere hva Public Relations (PR) er. Jeg skal se på det empirisk, politisk/økonomisk og som en del av teorien om demokrati. Etterpå skal jeg se på fakta og teoretiske tilnærminger.

1. Hva er PR-bransjen?

Først av alt, noen historiske tråder. En PR-industri, som definert av industriens eget selvbilde, har eksistert i USA siden trettiårene og omtrent samtidig i Tyskland under fascismen. I begge tilfellene handler det om politisk og statlig opinionsarbeid i faser av en sterk statsmonopolistisk form for politisk styre. På den ene side var det Franklin D. Roosevelts New Deal. På den andre siden av Atlanteren var den tyske fascismen en pioner for en moderne kapitalisme. I USA var Edward Bernays og Ivy Lee de to selvutnevnte fedrene til PR-“vitenskapen”. I tysk fascisme var det Carl Hundhausen, som tidlig ble medlem i NSDAP. Han var handelsdirektør i stålkonsernet…

View original post 2,052 more words

Standard

Psykoanalysen som våpen i hendene på etterretning og militæret

Midt i fleisen

©Walt Jabsco Flickr

Jens Wernicke snakker med psykoanalytikeren Knuth Müller

‘Hvorfor tier lammene?’ Spurte professor i psykologi Rainer Mausfeld i sin forelesning med samme navn. Og han gir selv svaret: Fordi elitene i uminnelige tider har gjort alt for å påvirke folk sinn og fremme sine egne interesser, som ofte er i strid med befolkningens og “fellesskapets” interesser. De oppnår dette ved å besluttsomt forme opinionen. Men de oppnår også dette ved hjelp av “hjelpetroppene” de bruker. Dette inkluderer spinn-doktorer og PR-konsulenter, men også psykologer.

Jens Wernicke snakker med Knuth Müller, som har doktorgrad i psykologi, om dette knapt utforskete temaet. Müllers snart publiserte omfattende studie viser at amerikansk etterretning og militærvesen har forsket på undertrykkelse og manipulasjon i flere tiår. Dette er antageligvis ikke et isolert tilfelle.

Herr Müller, din bok som snart vil bli publisert undersøker forbindelsen mellom psykologer og militæret og etterretningsorganisasjoner i USA. Hvordan fattet du…

View original post 2,723 more words

Standard

Hvis nyhetsbyråene ikke rapporterer om det, har det aldri skjedd

Midt i fleisen

propaganda-multiplikator-l

Fra Swiss Propaganda, med en del norske tilpasninger

Den sentrale rollen nyhetsbyråene spiller forklarer hvorfor de fleste mediene bruker de samme kildene i geopolitiske konflikter. I Syriakrigen har det særlig handlet om “Syrian Observatory for Human Rights”, en tvilsom enmanns-organisasjon i London som har oppnådd en betydelig berømmelse. Men i virkeligheten er det ikke slik at hver avis eller TV-kanal snakker med dette “observatoriet” alene og direkte, fordi operatøren bak det faktisk ofte er vanskelig å få fatt i, selv for journalister.

Snarere gir dette “observatoriet» meldinger til de globale nyhetsbyråene, som så videresender dem til tusenvis av medier, og derfor “informerer” hundrevis av millioner av lesere og seere over hele verden. Hvorfor nyhetsbyråene velger å hente sin informasjon kun hos dette merkelige “observatoriet” – og hvem som egentlig har etablert og finansiert det – det er et annet spørsmål, som imidlertid sjeldent blir stilt.

Tidligere leder for det tyske…

View original post 2,578 more words

Standard

In Gaza

neil clark tweet*Neil Clark’stweet

By Eva Bartlett

January 6, 2018, Global Research

On December 18, 2017, the Guardian issued a shoddily-penned hatchet piece against British journalist Vanessa Beeley, Patrick Henningsen and his independent website 21st Century Wire, Australian professor and writer Tim Anderson, and myself.

Many insightful writers have since deconstructed the lies and omissions of the article, which I will link to at the bottom of my own.

Judging by the scathing comments on the Guardian’s Facebook post, the general public didn’t buy it either. The Guardian, like Channel 4 News and Snopes, whitewashes terrorism in Syria, employs non-sequitur arguments, promotes war propaganda, and simply gets the facts wrong.

As the purported theme of the The Guardian‘s story was the issue of rescuers in Syria, I’ll begin by talking about actual rescuers I know and worked with, in hellish circumstances in Gaza.

In 2008/9…

View original post 7,041 more words

How the Mainstream Media Whitewashed Al-Qaeda and the White Helmets in Syria

Gallery

Ønsker Macron å oppmuntre troen på “teorien” om flat jord?

Midt i fleisen

I en æra da en stor del av befolkningen ikke lenger tror på de dominerende mediene, angriper Emmanuel Macron falske nyheter. Likevel forsterker sensuren bare irrasjonell tro, sier essayisten Jean Bricmont.

Av Jean Bricmont

Den 3. januar annonserte Emmanuel Macron et lovforslag for å bekjempe spredningen av “falske nyheter” på internett og “bekjempe ethvert forsøk på destabilisering fra fjernsynstjenester som kontrolleres eller påvirkes av utenlandske stater”, som uten tvil er rettet mot den russiske kanalen RT.

Macron ønsker å forsvare det han kaller “liberale demokratier,” åpenbart uten å skjønne at denne nye loven er et perfekt anti-liberalt tiltak, siden ytringsfriheten historisk sett har vært nettopp den sentrale liberale verdien.

Macrons tilnærming vitner om en seriøs forvandling av våre “liberale demokratier”, som jo overlevde den kalde krigen uten å forby datidens “kommunistiske propaganda” og heller ikke høyreekstreme ting (for eksempel ønsket om å beholde Algerie som fransk territorium).

Men hva er…

View original post 964 more words

Standard