Det tilsynelatende grønne skifte

Et grønt skifte tar vare på naturen sies det og det stemmer jo, men underlig nok er mennesket en del av naturen, og da er det grønne skifte kanskje ikke så interessant. Ikke desto mindre brukes det til det fulle av politikere som et skalkesjul for å rasere enda mer enn hva alt gjort gjennom de siste hundre år og mer.

Da olje er funnet og hevdet at er skadelig er det blitt sett på andre alternativer som vind, sol og vann bl.a. for å nevne noen, de alternativer som noen tjener på og som regjeringen eventuelt kan tjene på trekkes frem selv om de ikke er noe bedre enn olje.

Vindmøller må for all del unngås da disse forvolder stor skade og de er heller ikke nødvendige her til lands for å ha nok energi.
El-biler er per i dag også meget ugunstige da de går så stille så skjønner ikke småvilt og særlig småfugl at noe kommer før det er forsent, dette særlig i dagslys. Det er, og har vært ille med vanlige biler og, men særlig for småfugl er el-biler ille, særlig i hekketiden.
Det grønne skiftet er en vits.
Det koster ikke noe og ikke bygge flere vindmøller, ikke bygge flere vannkraftverk, ikke grave opp flere oljebrønner, ikke hogge mere regnskog, heller ikke koster det noe å frede arter, vann- skog- fjell- og myrområder, eller opprettholde fredingen av det som er, eller håndhevelsen av det. Heller ikke koster det noe å kjøre mindre bil osv.
Dette med utslippene er av de minst relevante saker eller mål innen det såkalte grønne skiftet.
Det er andre stoffer som langt viktigere. Plastikk bl. a. må elimineres. Likeså må alle sprøytemidler mot planter, insekter osv. Elimineres.
Problemet med det såkalte grønne skiftet, som er et skalkeskjul, er at om det skal gjøres så vil det gå utover økonomien og finanser, men det vil ikke koste noe å gjøre det annet en tapt omsetning, men dette vil omstille seg etterhvert av seg selv, selv om det kanskje kan bli brutalt i overgangsfasen. Dessuten – naturen har en utrolig evne til og helbrede og rette opp.
Det at det såkalte grønne skifte i hele tatt nevnes i budsjettforhandlinger vitner om en total villfarelse og feil målsetting.
Det økonomiske “tapet” ved og iverksette de ting som er nødvendige er meget små, og ved ikke og gjøre det er tapet på lang sikt meget stort og helt fatalt.
Grunnet utallige særinteresser er organisasjoner som skal fremme og ivareta naturens storhet så er disse ofte også, skjult infiltrert av folk med særinteresser for å kunne ivareta fortjenesten i sine særinteresser.
Den økonomiske vekst over de siste to hundre år ca., er basert på raseringen og destruksjonen av naturen og har snart ødelagt 90 % nå. Dette er grunnlaget for den økonomiske vekst, øking i levestandard osv. over samme tidsperiode slik det drives i dag. Så det gir seg selv at da dagens system er basert på dette så vil det falle sammen om det forbys, eller at det ikke lenger er grunnlag for det.
Man kan ikke ha denne veksten til evig tid på forbruk osv. Da alt som forbrukes gåes fra et sted til et annet sted og endrer form, uansett endrer den form, og om dette faller utenfor naturens syklus, endringer av for til og fra i sirkler il dette feile.
Så økonomien i dag er dømt til og feile, det er kun et tidsspørsmål, likeså vil mennesket som art om den ikke tilpasser seg, men det kan fases over, både arten og det økonomiske system.
Det er blitt drevet skog – og jordbruk, jakt, fiske og mineral utvinning i mange tusen år uten at tatt skade på naturen, det er det som det kan gjøres noe med.
Det om bruker opp de resterende oljekilder osv. Som er i bruk i dag vil ikke gjøre noen særlig forskjell i det store bildet.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s