Statens evneløshet

Statens nivå på og drive inn skatt og avgifter, og en del av grunnen til unødvendig høye skatter og avgifter, er det forklart i “forretningssansen” til staten.

Som et enkelt eks : staten bruker 30 000,- på å tape en mill. ved at en næringsdrivende skylder en mill i skatt eller avgift, staten godtar ikke planen til den næringsdrivende, som var reel for hans del og kunne overholdes av han, og bruker så til saksbehandler og konkursen ca 30 000,- og slår firmaet konk og får ikke inn noe, og taper de 30 00,- kost for saken, men spiller ingen rolle for dem da tar inn tapet på  skattene fra andre personer eller næringsdrivende, men det er uansett et tap og noen må betale dette. Dette fordyrer driften av samfunnet som en velferdsstat. Lovene utviklet for dette er således destruktive.

For en del år siden brukte staten ca 550 mill på å slå firmaer konk for å få inn ca 2, 5 mrd og de fikk inn ca 10 % av dette, dvs ca 250 mill. Så det faktiske tapet betalt av skattebetalere til tingrettene omkring i landet var 250 mill mens det totale tapet var da på ca 2, 7 mrd. Dette ble også fremskyndet ved at etaten ble hissigere på purringer og raskere på konkursbegjæringer, og mindre forhandlingsvillige.

Så fallet den gang ble her til lands fremprovosert, skapt av særlig skatteetaten.

Om etaten gjennom tidene hadde godtatt forslag, tilbud, (i privat næringsliv gjør oftes det), fra firmaer og personer som over hadde de spart samfunnet osv for mange hundre mrd. Og skattene over en viss periode ville vært tilsvarende lavere. Skjønt det er tvilsomt om at det er statens visjon og styrke eller støtte næringslivet, eller det og bygge opp og holde vedlike et velferdssamfunn.

Treenigheten er : skatteetaten, tingretten/advokatene og bankene. Etaten kjører til konkurs og bobestyrer, advokaten som her driver inn for staten og ikke for den som slått konk som det gis inntrykk av, foreslår at den som er konk tar lån, selv om vanskelig ofte, dette tjener bankene på i siste ende på uansett, men staten og samfunnet taper. Bankene tjente på dette ved pant og overtagelser av eiendommer osv. Også skrur de opp og ned kursene, de er ikke faktiske verdier, men ideer og enigheter som manipuleres og kontrolleres.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s