Lærdommer fra den Finske Vinterkrigen

Korrupsjonsjegeren

Winter_warDa Sovjetunionen angrep Finland, var dette for alle praktiske formål et monster som angrep en Finsk huskatt! Likevel kom Russerne aldri mer enn et par skarve mil inn i Finland. Årsaken var Finnenes strategi, hvor de bedrev krigføring, som en stormakt som Russland aldri hadde sett før.

For det første gjemte de seg i terrenget og var i det daglige usynlig. Når så Finnene angrep, sørget de for å alltid angripe der hvor Russerne minst vented det, og hvor de var i flertall. Slik klarte Finnene og alltid sette premissene for hvor kampene ble kjempet. Aldri lot de seg lure ut i åpen mark. Slik fikk Russernes militære størrelse og overlegenhet aldri noe uttelling, og endte opp med å bli deres største bakdel.

I Zun Tsu så heter det seg at “Hvis fienden din er stor, så må du være liten. Da blir hans størrelse hans største svakhet”. En…

View original post 167 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s