En feil av svenskene

Viser til denne artikkel: http://morgenbladet.no/2015/12/advarsel-rasefare

Saken om de svenske forhold er intet annet en ren undertrykkelse og undergraving av bøker, litteratur, bøker, og kunsten generelt. Det er ingenting som danner noen holdning eller noe for eller i mot i disse bøker. Tvert om. Økt tolleranse osv. (da gjelder det avbildet i tittelen). Bokbål har gjennom historien ikke vært annet undergraving av andre meninger eller retninger i over to tusen år, av hva kjent, først i kina. Bøker av Heinrich Heine havnet på bål i 1821. Skrev bl a: ”Der hvor man brenner bøker, brenner man til slutt også mennesker”. Dette ble sant i Nazi-Tyskland. Han forutså bl a 1. og 2. verdenskrig og tysklands rolle i dem. Handlingen å forby diverse litteratur er og blir gal uansett hva handler om. Kun de som søker makt for særinteresser driver med det. Her er det fordekt undergraving av kunsten hvor man spiller på rasisme da det er en vesentlig faktor i denne, uten at det var ment som det. Det er lagt et poeng av det, men var ikke det, da gjelder Astrid Lindgren.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s