Er den økonomiske veksten nødvendig

Det kan betviles om den økonomiske veksten er nødvendig sjøl om økonomene har helt rett og det er utvedtydig hevet over enhver tvil innenfor de elementære prinsipper innen det rådende økonomiske system at de har det innfor det som de forfekter, likevel, alle systemer er ikke bra og fungere ikke over tid, hvilket er tilfellet for det rådende system.

Det nødvendig forbruk er en konstant per capita og den relative vekst er parallel med det relativt stigende antall når angår forbruk så eventuell ytterligere vekst på samme antall må markedsføres, manupuleres og legges inn kunstige elementer for å gå til anskaffelse av ting man ikke trenger og/eller som man har kun kortvarig glede av hvilket ikke på lang sikt gjør annet enn å øke forsøppling bl a. Videre ved redusere kvaliteten til elendighet således at får kort varighet og derved økt forbruk som resulterer i enda mer forsøpling og en fiktiv vekst i økonomien som gavner kun noen meget få og ingen på lang sikt samt ved å trykke opp og låne ut midler som ikke er tilsvarende bakket opp i en faktisk omsettelig umiddelbar verdi skaper uforutsigebare svingninger som manipuleres av de som styrer systemet til sin fordel.

De faktiske verdier er en konstant. På tusen år har det rendt mye vatn i havet, men det er det samme vatn. Den mest tilbedte gud som det ikke snakkes om er gullet eller dansen rundt gullkalven som og kalles. På tide å løfte nakken og åpne øynene og tre av løpehjulet i slaveriet.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s