De færreste tenker sine egne tanker

De færreste tenker sine egne tanker det meste av tiden, om i hele tatt, for mange, dess eldre dess færre, for mange, dess mere inntrykk dess færre.
En ny, unik og original tanke som ikke bryter for mye med det som finnes til at kan godkjennes, finne fotfeste, slå rot, er ytterst sjelden.

De flestes tanker er alt tenkt, og er marketsført, eller pådyttet, forventet og akseptert av de sosiale forventninger innenfor det gjeldende miljø i den gjeldene tid, og meninger og holdninger dyrkes av denne grunn, av den enkelte, kollektivt, summen av like faktorer blir det samme, således forledes og styres massene uvitende, til visses, eller til ingens fordel.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s