Byggeledelse

osolheim

Byggeledelse

Få Kompetent støtte som tar deg gjennem ditt prosjekt. Det er mange verktøy for å sikre et godt gjennemført prosjekt. Bruken av disse MÅ tilpasses i korrekt forhold til hvor stort og komplisert prosjektet er. Få en fornuftig forhåndsvurdering og i forhold til fastlagt betalingsplan.

Se mer på Byggvakten AS eller video.

Kontakt Søren Andersen  Info@byggvakten.no eller på telefon:  0047 413 69 323

View original post

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s