Dette betaler Norge i skatt

Borgerpartiet / Borgerrettighetspartiet

SKATTEBETALER: Uten skatteinntektene fra oljeindustrien hadde norske myndigheter hatt ganske mye mindre å rutte med.

Norske myndigheter dro inn nesten 1.200 milliarder kroner i skatter og avgifter i fjor.

Mesteparten kom fra fem kilder: Arbeidstakere, arbeidsgivere, oljeindustrien, bedrifter og forbrukere.

Norske arbeidstakere skattet 349 mrd. kroner av inntektene sine og betalte 99 mrd. kroner i forsikringspremier til Folketrygden. Arbeidsgivere betalte 139 mrd. kroner i arbeidsgiveravgift (også den til Folketrygden) i fjor.

Oljeindustrien alene betalte på sin side hele 219 mrd. kroner i særskatter og skatt på inntekt og formue.

Bedrifter og forbrukere sto sammen bak fellespotten «avgifter» – summert til 326 mrd. kroner.

Illustrasjonen øverst i saken viser fordelingen mellom de ulike skattetypene. Illustrasjonen viser også hvor stor del av skatteinntektene formueskatten utgjør – og den forsvinnende lave, men likefullt upopulære arveavgiften.

Kilde: SSB

Skatter mest

Ligningstallene for i fjor er ikke endelig klare før til høsten, men Statistisk sentralbyrås…

View original post 228 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s