Humlene gir oss mat på bordet – hjelp dem

Sant. Dog mye subjektive oppfatninger innen dette. Flått, klegg, mygg og knott Er og en del av det, de færreste skjønner det store bildet.

TRUDE HELEN HOLE

Er du som meg, liker du insekter. Flått, klegg, mygg og knott er unntaket. Jeg føler spesielt stor kjærlighet for humler som jeg gjerne mater fra hånden. Humler er så søte, og de lager så fine beroligende lyder – en summende bie eller en humle er bare utrolig vakkert å både se og lytte til. De er flittige og arbeidsomme, samtidig som de skaper ro rundt seg der de ferdes. Og så er de mye viktigere enn oss mennesker. Mens vi bidrar til å ødelegge verden, bidrar humlene til å redde den og gi oss mat på bordet.

bee-2023849__480

Humlene trenger din hjelp. En del humler som kommer summende i hus og hager nå på vårparten trenger gjerne en hjelpende hånd. Humlene du ser nå, er dronninger som skal bygge samfunn – det er derfor viktig at du hjelper dem, for ringvirkningene av å hjelpe én liten humledronning er stor. Du…

View original post 336 more words

Advertisements
Standard

Julen var et lyspunkt for vikingene

TRUDE HELEN HOLE

Vinteren var en hard, kald og lang årstid for vikingene, så julen var et kjærkomment lyspunkt. Når frost og snø la seg over landet, søkte de ly i sine mørke hus og pakket seg inn i skinnfeller for å holde varmen. Beboerne hadde knapt med varme­kilder til å motvirke trekken fra det utette langhuset. Ildstedet i midten ga god varme, men gjorde også et stort daglig innhogg i vedstabelen.

celebrating-1297376__480

Hester, kyr, sauer og geiter som holdt til i den ene enden av huset, fikk ly for vinteren og bidro til gjengjeld med kroppsvarme og melk til smør og ost. Med dyrene så tett på måtte beboerne også holde ut en konstant eim av møkk, uansett hvor mye det ble måkt.

Det norrøne ordet for jul var «jól». Ordets opprinnelse er ukjent, men kjent er det at det ble brukt om en festperiode som fant sted i midtvintersmånedene desember og januar…

View original post 554 more words

Standard

Vanvittig jakt på kritisk truede ulver

TRUDE HELEN HOLE

Regjeringen har i dag bestemt at Slettåsflokken skal skytes. Familiegruppen lever inne i ulvesonen i Trysil i Hedmark. Det er første gang det jaktes på ulv som kun lever inne i ulvesonen i Norge.

Skjermbilde 2018-12-18 kl. 12.32.43.png

– Det er svært alvorlig at Regjeringen gir etter for dette. Ulvesonen ble laget for å gi beskyttelse til ulven. Når de går til jakt på en kritisk truet art inne i ulvesonen, blir det klart for hele verden at Norge ikke tar vare på sitt mest utrydningstruede pattedyr, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Les også – Help save Norway´s wolves

Rovviltnemndene gikk tidligere i høst inn for å skyte tre av de seks kjente helnorske familiegruppene som er dokumentert ved siste offisielle registrering. Nemndenes vedtak sier at inntil 17 ulver i de tre familiegruppene i Hobøl, Mangen og Slettås inne i ulvesonen skal kunne skytes. Naturvernforbundet har påklagd dette vedtaket. I dag kom avgjørelsen…

View original post 279 more words

Standard

Strømsjokket

Midt i fleisen

Igjen hindrer nyliberale EU-direktiver til og med små forbedringer for innbyggerne i medlemsstatene. Med tanke på omfanget og seigheten til bevegelsen De gule vestene, måtte Macron gi litt etter. Men han vil ikke være i stand til å opprettholde sin egen erklæring om at han skal fryse energiprisene. De hellige markedslovene er imot dette. Kjøpekraft, sosial rettferdighet og folkets suverenitet – to ord som nå regelmessig nevnes av demonstrantene i rundkjøringene – må vike for dem.

Av Pierre Lévy

Macrons retrett er utilstrekkelig, men nok til å uroe EU-kommisjonen. EUs finanskommissær, Pierre Moscovici, advarte Frankrike den 11. desember. Da han ble intervjuet av AFP, sa han at Brussel ville “følge oppmerksomt med på effekten presidentens kunngjøringer» ville ha på det franske underskuddet, samt måten han ville finansiere disse tiltakene. Neste dag (den 12.) presiserte han i avisen Le Parisien at en overskridelse av underskuddreglene bare ville være “begrenset, midlertidig og…

View original post 701 more words

Standard

TIl mor

TIl mor

Alt godt og vakkert som er blitt

meg kjært på heimens jord,

har lånt sitt lys fra hjertet ditt,

du gamle, slitne mor.

Du lever med i bjørk og hegg,

i sol og regn og vind.

Pinseliljen ved din vegg

er budskap fra et sinn.

I trogent strev med tusen ting

i stue fjøs og kvé,

du sleit din gylne giftering

så tynn som lauv på tre.

Jeg ser deg for meg, mor, så tidt,

jeg ser deg der du står

på stabbursbakken, høgt og fritt,

med himlen om ditt hår.

Jeg vet: en dag er alt forbi

og all din gjerning gjort.

En hånd av nådig søvn slår i

den tunge kobberport.

Da vil den gamle stua stå

som fremmed for mitt blikk.

Og heimløs heime skal jeg gå

langs stien der du gikk.

Hans Børli

Standard

Er forlag og media skyld i at boksalget går ned?

TRUDE HELEN HOLE

Er forlag og media skyld i at boksalget går ned? Og må en ha sex på TV for å selge bøker? Bokomsetningen gikk ned 7 prosent i løpet av årets første seks måneder, i følge statistikkene. Virkeligheten er verre, skriver BOK365. Etter flere år med flat omsetning i den norske bokbransjen, vender kurven faretruende nedover. Cappelen Damms toppsjef og styreleder i Forleggerforeningen, Tom Harald Jenssen, liker slett ikke det han ser.

Boksamling

– Vi bør forstå at vi ikke lenger har «en flat utvikling», men at vi opplever en dropp. Mye av forklaringen kan ligge i det stadig økende mangfoldet av konkurrerende aktiviteter. Når folk abonnerer på ymse strømmetjenester, to-tre ekstra sportskanaler, Netflix og HBO, oppfatter kanskje noen det som litt sært å sette seg til i sofakroken for å lese en bok, sier Jenssen til BOK365.

Jeg er enig, dette er et logisk resultat ved konkurranse, men jeg tror også at…

View original post 662 more words

Standard

Et år ekstra på en skole som ikke fungerer er en straff – ikke et hjelpetiltak

TRUDE HELEN HOLE

Er skolen en utspekulert snubletråd for ellers oppegående elever? Og skal våre barn straffes med et år ekstra på en skole som ikke fungerer? «Tårene presser på hos eleven foran meg. Allerede før jeg som sensor rekker å gi henne karakteren. Til slutt renner tårene i strie strømmer. I ett år har hun slitt og strevet med matematikken uten å lykkes. For mange elever oppleves muntlig eksamen i dette faget som en avansert form for tortur,» skriver Karl-Eirik Kval i Dagbladet 20. juni 2017.

guy-781483_640

«Med Kunnskapsløftet (2006) ble det innført obligatorisk matematikk i andreklasse i videregående skole. De som ønsker minst mulig matematikk, må nå velge et kurs som kalles 2P. P-en i 2P står for praktisk matematikk, og da skulle en kanskje tro at matematikken var nettopp det: praktisk. Lenger unna sannheten er det vanskelig å komme.

Slik lærebokforfatterne naturlig har tolka disse målene, skal elevene lære regresjonsanalyse. Regresjonsanalyse innebærer at en…

View original post 998 more words

Standard